Praktische informatie

Deze pagina biedt u volop praktische informatie over IKC de Slotschool. Op ons ouderportaal MijnSchool kunnen ouders terecht voor extra informatie. Daarvoor dient de link bovenaan deze pagina.

Zoekt u naar specifieke informatie over IKC de Slotschool en vindt u die niet op onze site, mail ons dan. Wij geven u dan binnen enkele dagen een antwoord.

Openingstijden basisschool

Op de Slotschool hanteren we een continurooster voor onze basisschool. Dit betekent dat alle kinderen alle dagen van de week van 8.25 uur tot 14.00 op school zijn.
De kinderen eten op school met de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen nog even buiten spelen.

Openingstijden peutergroep

Van maandag tot en met vrijdag is de peutergroep van IKC de Slotschool open vanaf 8.25. Vanaf 8.15 uur mogen de ouders de peuters in de groep brengen. De peuters eten op school en gaan dan om 12.30 uur naar huis.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang van IKC de Slotschool is van maandag tot en met donderdag open vanaf 7.00 uur tot de lessen beginnen. De leiding brengt de kinderen naar de klas

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Visser, directeur IKC De Slotschool (deslotschool@cbo-nwf.nl).

Buitenschoolse opvang

Bij IKC De Slotschool kunnen ouders en hun kinderen gebruik maken van opvang buiten schooltijden om.
Deze is beschikbaar op maandag tot en met vrijdag vanaf 14.00 uur (na afloop van de basisschool).
De eindtijd van de opvang wordt afgesproken in overleg met de ouders die van de opvang gebruik maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Visser, directeur IKC De Slotschool (deslotschool@cbo-nwf.nl).

 

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie                  21 okt. t/m 29 okt. 

Kerstvakantie                   23 dec. t/m 7 jan.'24

Voorjaarsvakantie             17 febr. t/m 25 febr.

Pasen                               29 mrt t/m 1 april 

Meivakantie                      27 apr. t/m 12 mei .

Pinksteren                        19 en 20 mei .

Zomervakantie                 20 juli t/m 1 sept.

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vragen we aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze gebruiken we om activiteiten te kunnen betalen zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de laatste schooldag. De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 20 euro per kind.

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

Onze informatiegids

Voor ouders, nieuwe ouders en andere geïnteresseerden brengen we jaarlijks een informatiegids uit. In de gids leest u praktische informatie zoals schooltijden, studiedagen, schoolregels en opvang, maar ook welke keuzes we maken in ons onderwijs. U kunt de informatiegids hier downloaden.

Ons schooljaarplan

Aan het begin van ieder schooljaar publiceren we een schooljaarplan. Hierin beschrijven we de onderwerpen waar we het komende schooljaar mee aan de slag gaan. U kunt ons schooljaarplan 2023-2024 hier downloaden.

Ons schoolplan

In het schoolplan voor de periode 2019 -2023 staat beschreven hoe wij ons onderwijs en de schoolorganisatie bij de tijd houden en verbeteren.

U kunt het schoolplan hier Downloaden

Ons schooljaarverslag

Aan het eind van ieder schooljaar maken we de balans op in een schooljaarverslag. We vertellen aan welke onderwerpen we werkten en wat we wisten te bereiken. U kunt ons jaarverslag 2022-2023 hier downloaden.

Slotschool kalender

Op de Slotschoolkalender 2023-2024 vindt u een overzicht van alle gewone en bijzondere dagen op IKC de Slotschool, maar bovendien ook wetenswaardigheden over ons IKC en onderwijs.
U kunt de kalender hier downloaden.

 

 

 

 

 

 

Op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over basisscholen en dus ook onze school. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van IKC de Slotschool is gelijk aan dat van onze stichting CBO Noardwest Fryslân. 
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Inspectierapporten

Hier vindt u het inspectierapport Kinderopvang.
- Inspectie Kinderdagverblijf
- Inspectierapport Buitenschoolse opvang

U heeft een klacht. Wat dan?

Bent u ontevreden over een beslissing of het gedrag van iemand op de Slotschool, bespreek dit dan met haar of hem. Komt u er samen niet uit, bespreek het met de directeur van IKC De Slotschool, mevrouw Margriet Visser. Biedt dit geen oplossing of heeft u hierbij ondersteuning nodig, neem dan contact op met de klachtencommissie van onze stichting CBO Noardwest Fryslân. De klachtenregeling vindt u hier.

School ondersteuning profiel (SOP)

Sinds de invoering van de wet op het Passend Onderwijs in 2014 is iedere school verplicht om een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) op te stellen.

In het SOP beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden naast de basisondersteuning die door het samenwerkingsverband is opgesteld en waar alle scholen in het samenwerkingsverband aan moeten voldoen. Hierin wordt beschreven aan extra ondersteuning kan bieden.

Het samenwerkingsverband is verplicht om in het hele gebied waar zij verantwoordelijk voor zijn alle mogelijke ondersteuning te bieden die nodig is om de kinderen in het gebied te begeleiden. Dit betekent dus niet dat iedere school alles moet kunnen bieden. Klik hier om het SOP te openen.

Contact

Wilt u meer informatie over ons kindcentrum IKC de Slotschool, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

 

IKC de Slotschool
Burgemeester Hesselinkstraat 2
9076 EC St. Annaparochie

0518 - 402144
deslotschool@cbo-nwf.nl
Directeur: Margriet Visser

 

Banknummer: NL26 RABO 0395 4945 83

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang en peuteropvang betaalt u een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u recht op een tegemoetkoming in deze kosten: Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hieronder vindt u ook een rekenhulp die u inzicht geeft in uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....