Schoolkerkdienst 'De zieke man'
Op 13 november was onze jaarlijkse schoolkerkdienst in de Gideonkerk. Een goed gevulde kerk met kinderen, ouders en leerkrachten. Rond het thema vriendschap hadden de kinderen samen met de leerkrachten zich voorbereid. In een versierde kerk, met toneel, muziek en gebed vierden we dat vriendschap de basis voor ons allen.

Samen met meester Rein voerden kinderen uit de bovenbouw een toneelspel uit waarin duidelijk werd dat vriendschap zich niet laat tegenhouden, net zoals de mannen in het evangelie volgens Lukas zich niet lieten tegenhouden om hun zieke vriend bij Jezus te brengen. Al moest het dak er voor gesloopt worden. Wij gingen niet zo ver, maar als een teken van vriendschap werd bij de uitgang een door de kinderen geknoopt vriendschapsbandje uitgereikt.

Hieronder de kunstwerken die de kinderen maakten rond het verhaal van de zieke man. Ze werden prachtig afgebeeld op de grote schermen in de kerk. Klik op de foto voor een diashow