Team
Er werken ca.17 personeelsleden op de Slotschool, parttimers, fulltimers en invalkrachten. Leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld als remedial teacher of als computerdeskundige. Rein Reidsma heeft als directeur de leiding, en Jaap Jansma is de algemeen directeur van alle christelijke basisscholen in de gemeente het Bildt.
Vroeger was het heel normaal, we hadden één juf of meester voor de klas. Nu is dat anders, bijna alle groepen hebben 2 verschillende leerkrachten. Door deze samenstelling overleggen de leerkrachten veel met elkaar, en komen we als team sterker te staan.
In de Schoolgids staat vermeld in welke samenstellingen de leerkrach(ten) voor de groepen staan.