Medenzeggenschapsraad
De M.Z.R. wordt gevormd door de ouders:
  • Dirk Lont (voorzitter)
  • Klaas Toering
  • Klazina Stellingwerf
en de teamleden:
  • Jettie Rooswinkel
  • Pytsje Ferwerda
  • Eline Renema