Lesmethodes
Op de Slotschool werken we met verschillende methodes om onze lessen in te vullen. Een methode wordt niet aangeschaft voor de eeuwigheid, dus zijn we continu bezig ons te oriënteren op nieuwe methodes. Vanuit het team zijn verschillende leerkrachten belast met deze taak. Volgende jaar zullen we starten met nieuwe methodes in het vakgebied aardrijkskunde. Dit jaar zijn we gestart met de nieuwe versie van de rekenmethode Wereld in getallen van Malmberg.

Bij het aanschaffen van een methode stellen we ons de volgende vragen:
-sluit de methode aan bij de veschillende niveaus van de leerlingen?
-heeft de methode gedacht aan leerlingen die extra zorg nodig hebben?
-sluit de methode aan bij ons visie op het onderwijs en het direct instructiemodel? (verlengde instructie)
-Heeft de methode ondersteundende software voor leerling en digitaal schoolbord?
-Is de methode praktisch in gebruik?

Naast het gebruik van de methodes is er ook ruimte voor projecten en thema's. In een project- of themaweek wordt de leerstof aangepast.

Meer weten over de methodes waarmee we werken?

Rekenen
Wereld in getallen (Malmberg)

Taal

Spelling

Begrijpend lezen

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Gymnastiek

Verkeer

Natuur