ICT
Ook op de Slotschool speelt ICT en de toepassing daarvan in het onderwijs een steeds grotere rol. Vanaf volgende jaar beschikken alle groepen over een smartboard. Bij de meeste methodes is leerlingen-software aanwezig. Kinderen oefenen hiermee voor rekenen, lezen en taal. Daarnaast levert internet en het smartboard een schat aan mogelijkheden voor boeiend en interactief les geven. De laatste jaren lag de nadruk vooral op de techniek, het ontwikkelen van een goed netwerk en het plaatsen van digitale borden. In de toekomst zal er meer aandacht besteed worden aan de implementatie van de techniek in het onderwijs.
Effecient gebruik van computers, gebruik om instructie te verbeteren, en om zorgleerlingen te helpen. Ook komt er in de nabije toekomst meer nadruk te liggen op mediawijsheid. Het leren om veilig en verantwoord met media en internet om te gaan zal een onderdeel worden van ons onderwijs. Alle scholen in onze verenigigen hebben een ICT-coördinator. Deze bewaakt de werking van de software en techniek, en stuurt de netwerkbeheerder aan. Het oplossen van dagelijkse problemen, of het helpen van leerkrachten bij digitale ongelukken hoort tot de taken van de ICT-coördinator.

Opmerkingen en/of vragen rondom ICT kunt u richten aan:
Siegfried Derks, ICT-coördinator cbs de Slotschool - Protected email address
email: sderks@cbog2.nl